Members | Sign In
โกศัยสมาคม > แอดแพร่ " มาร์เกต "
avatar

ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มิถุนายน 2555

posted Jun 13, 2012 10:37:11 by ไอ้เกิ้ม
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มิถุนายน 2555

คุณนฤมาศ วิใจคำ พนักงานทั่วไป 2 หญิง 22-40 ไม่จำกัด ค่าจ้างตามตกลง ,ทำงานเวลา 08.00-17.00 น.(ส่วนบุคคล) ปี หยุด 1 วัน/สัปดาห์
79 ม.6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
โทร.082-7805528

ไดนามิค เดลิเวอรี่ เซอร์วิส พนักงานบัญชี - ธุรการ 1 หญิง 21-25 ปวช. ค่าจ้างตามตกลง ,มีประกันชีวิต ,มีประกันสังคมให้
(จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า) ปี ขึ้นไป มีโบนัสสิ้นปี , ทำงานเวลา 08.00-17.00 น.
48/4 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
โทร.080-0334109

ร้านจิรวัฒน์ พนักงานส่งของ ,ขายของ 2 ชาย 25-45 ไม่จำกัด ค่าจ้าง 6,500 บาท/เดือน ,ทำงานเวลา 08.00-17.00 น.
(จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง) ปี มีใบขับขี่ประเภท 2
63/4 ม.1 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
โทร.089-7554615

ร้าน DNA 2002 พนักงานขาย 2 หญิง 18-25 ม.6 ค่าจ้าง 6,200 บาท/เดือน ,มีประกันสังคมให้
(จำหน่ายวีดีโอซีดี ,ดีวีดี) ปี ขึ้นไป มีค่าคอมมิชชั่นให้ , หยุด 1 วัน/สัปดาห์
55/4 ม.1 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
โทร.054-523237

ร้านมีศิลป์ พนักงานขาย 1 หญิง 18-45 ไม่จำกัด ค่าจ้าง 5,000 บาท/เดือน ,ทำงานทุกวัน
(จำหน่ายเครื่องหนัง) ปี ทำงานเวลา 07.00-19.00 น.
206/2 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
โทร.054-511323

หจก. แพรทองเหมืองหิต ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 หญิง 20-35 ปวช. ค่าจ้าง 230 บาท/วัน ,มีประกันสังคมให้
(สถานีบริการน้ำมัน) ปี ขึ้นไป ทดลองงาน 3 เดือน ,ทำงานเวลา 08.00-17.00 น.
3/19 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ พนักงานขายหน้าร้าน 4 ชาย 18-35 ไม่จำกัด หยุด 1 วัน/สัปดาห์
โทร.054-521522 หญิง ปี

พนักงานเซเว่น 1 ชาย 20-35 ปวส. ค่าจ้างตามตกลง ,มีประกันสังคมให้
หญิง ปี ขึ้นไป ทดลองงาน 3 เดือน ,ทำงานเวลา 08.00-17.00 น.
พนักงานล้าง อัด ฉีด 1 ชาย 20-40 ไม่จำกัด หยุด 1 วัน/สัปดาห์
ปี

หจก.สุรชาติรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน 5 หญิง 25-45 ไม่จำกัด ค่าจ้าง 5,000-6,000/เดือน ,มีประกันสังคมให้
(ให้บริการักษาความปลอดภัย) ปี หยุด 1 วัน/สัปดาห์ ,ทำงานเวลาตามตกลง
153/3 ม.7 ต.ร่องกาศ อ.สุงเม่น จ.แพร่ รปภ. 5 ชาย 35-50 ไม่จำกัด
โทร. 087-1902973
ปี
บ.นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ชาย 20-35 ม.3 ค่าจ้าง 275/วัน ,มีประกันสังคม ,ประกันอุบัติเหตุ
(บริการขนส่งสินค้า) ปี ขึ้นไป OT ,เบี้ยขยัน ,ขุดทำงาน ,มีใบขับขี่ประเภท 2 พิจารณาเป็นพิเศษ
204/3 ม.2 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ พนักงานยกสินค้า 1 ชาย 20-35 ม.3 ค่าจ้าง 275/วัน ,มีประกันสังคม ,ประกันอุบัติเหตุ
โทร.054-533718 ปี ขึ้นไป OT ,เบี้ยขยัน ,ขุดทำงาน
ทุกตำแหน่งหยุด 1 วัน/สัปดาห์ ,สามารถทำงานเป็นกะได้

บ.ทริปเปิลทรี อินเตอร์เน็ท(3BB สาขาแพร่) พนักงานการตลาด 2 ชาย 18-25 ปวส. ค่าจ้าง 251/วัน ,มีประกันสังคมให้
(รับติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ท) หญิง ปี ขึ้นไป คอมมิชชั่น 1,500/เดือน ,หยุด 1 วัน/สัปดาห์
1/30 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ ทำงานเวลา 8.00-17.00 น.
โทร. 054-060002 ,086-9130302

ร้านกรุงเทพอลูมิเนียม พนักงานขาย 3 ชาย 18-45 ไม่จำกัด ค่าจ้างตามตกลง ,มีประกันสังคมให้
(จำหน่ายอลูมิเนียม) ปี หยุด 1 วัน/สัปดาห์ ,ทำงานเวลา 8.00-17.00 น.
136/15-16 ถ.ยันตรกิจโกศล แม่บ้าน 1 หญิง 20-45 ไม่จำกัด
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ ปี
โทร. 054-511746

บ.เมดแคร์ นอร์ทเทอร์น จำกัด พนักงานบัญชี 1 หญิง 20-28 ปวส. ค่าจ้าง 6,900-7,500/เดือน ,มีประกันสังคมให้
(ให้บริการทางการแพทย์) 343320 ปี ขึ้นไป หยุด 1 วัน/สัปดาห์ ,ทำงานเวลา 8.00-17.00 น.
400/110 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
โทร.054-522234

บ. เด่นชัยทรัพย์เกษตร จำกัด พี่เลี้ยงเด็ก 1 หญิง 18--50 ไม่จำกัด ค่าจ้างตามตกลง ,มีประกันสังคมให้
(รับซื้อพืชผลทางการเกษตร) ปี หยุด 1 วัน/สัปดาห์ ,ทำงานเวลา 8.00-17.00 น.
61/1 ม.1 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
โทร.054-613003,613301

บ.ศักชัยโซลูชั่น ช่างทั่วไป 2 ชาย 20-35 ปวส. ค่าจ้างตามตกลง ,มีประกันสังคมให้
(จำหนายเครื่องใช้ไฟฟ้า) ปี ขึ้นไป หยุดวันอาทิตย์ ,ทำงานเวลา 8.00-17.00 น.
170 ,170/10-14 ถ.ยันตรกิจโศล มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 054-621501-5

กระเจี๊ยบบิวตี้เดย์สปา แม่บ้าน 1 หญิง 20-50 ไม่จำกัด กินอยู่ค่าจ้าง 4,500/เดือน ,มีประกันสังคม ,ที่พักให้
(ร้านเสริมสวย) ปี หยุด 1 วัน/สัปดาห์
602/8 ม.9 ถ.กาดน้ำทอง ไป-กลับค่าจ้าง 5,000/เดือน ,มีประกันสังคม ,ที่พักให้
ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ หยุด 1 วัน/สัปดาห์ ,ทำงานเวลา 8.00-17.00 น.
โทร. 084-4814454

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเพียงพอ พนักงานล้างจ้าน 2 หญิง 40-50 ไม่จำกัด ค่าจ้าง 160/วัน ,มีอาหารให้ 2 มื้อ
(ร้านอาหาร) ปี ทำงานทุกวัน เวลา 7.00-17.00 น.
12 ถ.ราษฏร์ตำเนิน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
โทร.081-9619612

โรงเรียนอนุบาลน้ำทอง ครูอนุบาล 1 หญิง 22-35 ป.ตรี ค่าจ้างตามตกลง ,มีประกันสังคมให้
(โรงเรียนอนุบาล) ปี หยุด 1 วัน/สัปดาห์ ทำงานเวลา 8.00-17.00 น.
ม.2 ถ.น้ำทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ พี่เลี้ยงเด็ก 1 หญิง 25-45 ไม่จำกัด
โทร.054-628054,081-6811721 ปี
แม่บ้าน 1 หญิง 25-45 ไม่จำกัด
ปี

หจก.ไบโอเมดิซายด์ พนักงานธุรการ/บัญชี 1 หญิง 20-35 ปวส. ค่าจ้าง 7,000/เดือน ,มีประกันสังคมให้
(จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์) ปี ขึ้นไป หยุด 1 วัน/สัปดาห์ ,ทำงานเวลา 8.00-17.00 น.
400/14-15 ม.9 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 054-534298

หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง ช่างไม้ 3 ชาย 18-50 ไม่จำกัด ค่าจ้างตามตกลง ,มีประกันสังคม ,OTให้
(ทำเฟอร์นิเจอร์) ปี หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ ,ทำงานเวลา 8.00-17.00 น.
: 34/16 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 054-523308

หจก.พีวันคาร์ออดิโอ สาขาแพร่ ช่างไฟฟ้า/อิเล็ก 1 ชาย 20-30 ปวส. ค่าจ้าง 6,000/เดือน ,มีประกันสังคมให้
(จำหนายเครื่องเสียงรถยนต์) ปี ขึ้นไป หยุด 1 วัน/สัปดาห์ ,ทำงานเวลา 8.00-17.00 น.
300/40 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
โทร.081-9608451
Login below to reply: