Members | Sign In
โกศัยสมาคม > แอดแพร่ " มาร์เกต "
avatar

ททท.สำนักงานแพร่ เชิญร่วมสืบสาน “งานอัฐมีบูชา” จังหวัดอุตรดิตถ์

posted May 12, 2012 09:40:54 by SamornFungyen
ททท.สำนักงานแพร่ เชิญร่วมสืบสาน “งานอัฐมีบูชา” จังหวัดอุตรดิตถ์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมงานอัฐมีบูชา ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

นายธวัชชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดในประเทศ กล่าวว่า งานอัฐมีบูชา หรือพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง และมีความเกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชา ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็น “วันวิสาขบูชา” และวันแรม ๘ ค่ำเดือน ๖ เป็น “วันอัฐมีบูชา” งานอัฐมีบูชานับเป็นงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชาวอุตรดิตถ์ ที่มีการจัดงานสืบต่อกันมาช้านานกว่า ๕๐ ปี มีเพียงไม่กี่แห่งที่ยังมีการรักษาประเพณีนี้ไว้ เป็นการน้อมจิตรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

กิจกรรมภายในงานวันอัฐมีบูชา เริ่มต้นในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา มีพิธีเวียนเทียน เนื่องวันวันวิสาขบูชารอบพระบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง) สักการะพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง ในวันที่ ๕ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีกิจกรรมลานเทศน์-ลานธรรม การแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระนักเทศน์ชื่อดัง วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีพิธีซ้อมการแสดงประกอบแสง-เสียง และในวันสุดท้าย คือวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันอัฐมีบูชา มีพิธีห่มผ้าพระธาตุ มีพิธีการจำลองการถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ มีการแสดงบทบาทสมมุติเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน แล้วนำมาสู่การถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดอุตรดิตถ์ และร่วมบำเพ็ญกุศลทานบารมี รักษาศีล เผยแพร่ธรรมะ ในวันที่ ๔ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดพระบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง) โทร. ๐ ๕๕๘๑ ๖๖๕๒, ๐๘ ๔๔๙๓ ๙๙๗๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. ๐ ๕๕๔๐ ๓๐๙๓ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๒๗๒๙ สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐๕๔๕๒ ๑๑๒๗

**********************************


Login below to reply: