Members | Sign In
โกศัยสมาคม > เรื่องเล่าข่าวเมืองแพร่
avatar

"MY NEWYEAR โสดนี้..มีหนาว"

posted Apr 13, 2012 17:01:13 by ภารโรง
เย็นนี้ 5 โมงเย็น นักแสดง หนังสั้น "MY NEWYEAR โสดนี้..มีหนาว" ไปให้สัมภาษณ์ที่ คลื่น Phare wow radio 94.75 เพื่อนๆคนไหนอยู่แถวนั้นไปให้กำลังน้องๆกันได้นะครับ ใครที่ไม่ได้ไป สามารถรับชมออนไลน์ได้ทาง www.radnet.fm/wowradio ครับ เย็นนี้5โมงนะครับ
Login below to reply: